Verktøy

Vi bistår med alt fra strategisk rådgivning, utarbeidelse og innlevering av søknader til rettslige prosesser tilknyttet immaterielle rettigheter og tilliggende områder. Dine IP-rettigheter vil være i trygge hender hos oss, og med vårt SHAREFREE® verktøy får du sentralisert og lett tilgjengelig oversikt over din IPR-portefølje.


icon_b

Sharefree®

SHAREFREE® er vårt komplette kundeverktøy for deg som vil forenkle det daglige arbeidet med din IPR-portefølje. Du får samlet dine immaterialrettslige saker som Bryn Aarflot håndterer, med tilhørende frister og andre opplysninger på ett sted, helt fra søknadsstadiet og i rettighetenes videre livssyklus. Via webgrensesnittet kan du enkelt foreta søk og hente ut rapporter. Du får full kontroll over din IPR-portefølje og sparer tid, samtidig som verktøyet gir deg nødvendig informasjon til å handle strategisk. SHAREFREE® er kostnadsfri for våre kunder, og er det perfekte verktøyet enten du er på utkikk etter en generell oversikt eller mer detaljert informasjon om din IPR-portefølje.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å ta i bruk SHAREFREE®.

Log-in SHAREFREE®.

 


icon_b

Skjemaer

Nedenfor finner du skjemaer, inkl. fullmakt, som er nødvendig i enkelte sakstyper. Patentstyret vil akseptere kopi av de signerte skjemaene, men merk at det europeiske patentkontoret krever signerte fullmakter i original.

Generalfullmakt

Generalfullmakten gir Bryn Aarflot myndighet til å representere klienter overfor Patentstyret i alle saker vedrørende patent, design og varemerke. Generalfullmakten vil ikke automatisk medføre at Bryn Aarflot settes inn som fullmektig i alle eksisterende saker, og vi vil selvfølgelig ikke overta ansvar i enkeltsaker uten å ha mottatt instruksjoner fra klient. Last ned skjema.

Fullmakt for europeiske patent

EP-fullmakt er ikke påkrevet for å gi Bryn Aarflot tillatelse til å representere patentinnehaver ovenfor EPO, men kreves ved tilbaketrekking av EP-søknader. Last ned skjema.

Erklæring om rett til oppfinnelsen

Erklæringen bekrefter innehavers rett til oppfinnelsen, og undertegnes av patentsøker. Last ned skjema.

Overdragelse

Skjemaet benyttes for å overdra rettigheter til søkt eller registrert patent, design eller varemerke, og undertegnes av overdrager (tidligere søker/innehaver). Last ned skjema.