life science

Bryn Aarflots life science-team

Å bidra til innovasjon innen life science-sektoren er et av Bryn Aarflots fokusområder. Vårt life science-team består patentrådgivere og jurister med bred erfaring innen denne sektoren – les mer om teamet her!


Bryn Aarflot brenner for innovasjon! Et av våre store fokusområder er å bidra til innovasjon innenfor life science gjennom å bistå alt fra oppstartbedrifter til godt etablerte life science-aktører. Som medlem av Oslo Cancer Cluster og med fast tilstedeværelse i Forskningsparken har vi et spesielt godt overblikk over bransjen, og vi kan hjelpe til med å beskytte de gode ideene helt fra de første lab-eksperimentene.

Bryn Aarflots life science-team består av en gruppe engasjerte patentrådgivere og jurister med bred erfaring fra life science-sektoren: Arne Lund Kvernheim (PhD, organisk kjemi), Marianne Weiby Wulff (MSc, organisk kjemi), Live Marie Hansen (MSc, farmakologi), Hanne Bonge-Hansen (PhD, organisk kjemi) og Anna-Lena Carlsson Orrenius (advokat).

 

Arne-Lund-Kverheim marianne live Hanne-B-Hansen ProfilePicture_Anna-Lena

 

Teamets siste tilskudd er Hanne Bonge-Hansen med doktorgrad i organisk kjemi fra Universitet i Oslo og med syv års erfaring fra Bayer AS (tidligere Algeta). Til sammen har vi mer enn 40 års erfaring fra industri og instituttsektoren som forskere, forskningsledere, oppfinnere, patentrådgivere og advokater. Kjerneområdene våre omfatter legemidler, diagnostika, kosttilskudd, næringsmidler, bioteknologi, nevrovitenskap, radiofarmasi, veterinærmedisin, kosmetikk, fettsyrer, sukkerkjemi, chelatorer, kjemisk syntese, beregningskjemi, mikrobiologi, kjemiske analyser og miljøteknologi.

Vår kompetanse og fagkunnskap hjelper oss å oppnå en grundig forståelse av kundenes teknologi og utfordringer. Slik kan vi best mulig bistå i prosessen med videreutvikling av teknologi og strategier for å styrke de immaterielle rettighetene, og med dette styrke markedsposisjonen og øke inntektene.

Vi kan bidra med blant annet:

– Rådgivning
– Utvikling av IPR-strategi
– Kartlegging av patenter; oversikter over f.eks. konkurrenter eller fagområder («Landscaping»),
– Handlefrihetsanalyser (Freedom to operate)
– Nyhetssøk
– Porteføljehåndtering
– IP due diligence
– Patentering; rådgiving/utforming/innlevering av patentsøknader, saksbehandling og håndtering
– Varemerke- og designbeskyttelse; forundersøkelser, innlevering og behandling av søknader
– Bistand relatert til avtaler
– Lisensiering
– Hjelp ved konflikter og rettslige prosesser
– Håndheving av rettigheter
– Inngrepsvurderinger

…alt spesielt tilpasset Life Science-sektoren!

Kontakt oss gjerne for en gratis, uforpliktende rådgivningstime!

 

E-post adresse til teamet:  lifescience@baa.no