Våre Tjenester

Bryn Aarflot tilbyr et vidt spekter av IPR-tjenester, og vi bistår både internasjonale og norske oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle bransjer og næringssektorer.


IPR-strategi

Det brukes store ressurser på å utvikle og etablere nye produkter, eller sikre eksisterende markedsposisjoner. Man utvikler kanskje en teknisk nyvinning, kaprer markedsandeler under et nytt varemerke eller får salgssuksess med en ny design

Les mer om ipr-strategi

Opphavsrett

Opphavsretten har vært i sterk endring på grunn av utviklingen av digital teknologi som gjør spredningsmulighetene uendelig annerledes enn de var noen år tilbake.

Les mer om opphavsrett

Patent

Et patent sikrer dine rettigheter til din oppfinnelse. Et patent gir patenthaver rett til å hindre andres kommersielle utnyttelse av oppfinnelsen og bidrar til sikring av egen produksjon og salg av teknologi, eller utlisensiering.

Les mer om patent

Varemerke

Et varemerke kan være et navn, en logo, et slagord, en kjenningsmelodi/jingle, en animasjon, en lukt eller lyd eller, i noen tilfeller, formen eller utseendet av et produkt.

Les mer om varemerke

Design

Det gjøres store investeringer for å skape unike design som skiller dine produkter fra konkurrenters, og denne innsatsen bør også sikres med designregistrering.

Les mer om design

Markedsføringsrett

I tillegg til regelverket rundt de immaterielle rettighetene (patent, varemerke, design, opphavsrett) inneholder markedsføringsloven forbud mot etterligning av en annens produkt og handlinger som for øvrig er i strid med god forretningskikk.

Les mer om markedsføringsrett

KONFLIKTER OG RETTSLIGE PROSESSER

Fordi immaterielle verdier ofte utgjør hovedverdien i et selskap trenger man den beste ekspertise på sin side dersom konkurrenter eller andre krenker ens rettigheter.

Les mer om konflikter og rettslige prosesser

Domenenavn

Riktig domenenavn kan ha stor kommersiell betydning, da mye av dagens handel foregår over internett.

Les mer om domenenavn

FREEDOM TO OPERATE

Hva er ditt spillerom? Har du ”Freedom to Operate”? Andres immaterielle rettigheter kan skape effektive hindre for din utnyttelse av oppfinnelser, estetiske frembringelser og navn. Bryn Aarflots team bistår med forundersøkelser av patent, design og varemerker

Les mer om freedom to operate

IP DUE DILIGENCE

Patenter, varemerker, design og know-how er ofte den viktigste eiendelen og verdien til et selskap.

Les mer om ip due diligence

AVTALER

I forbindelse med utnyttelse og kommersialisering av rettigheter kan det være nødvendig med underliggende avtaler som sikrer at ikke hemmeligholdte teknologier eller know-how misbrukes eller videreformidles til tredjeparter

Les mer om avtaler

FORUNDERSØKELSER, INNLEVERING OG BEHANDLING AV SØKNADER

Hva er ditt spillerom? Har du ”Freedom to Operate”? Andres immaterielle rettigheter kan skape effektive hindre for din utnyttelse av oppfinnelser, estetiske frembringelser og navn

Les mer om forundersØkelser, innlevering og behandling av sØknader

PORTEFØLJEHÅNDTERING

En bedrifts portefølje av immaterielle rettigheter inneholder vital informasjon om selskapets verdier.

Les mer om portefØljehÅndtering

LISENSIERING

Lisensiering er en nyttig måte for effektivisering og kommersialisering av immaterielle rettigheter. En lisensavtale gir en tredjepart rett til kommersiell utnyttelse av et beskyttet patent, varemerke, design eller opphavsrettslig beskyttet materiale

Les mer om lisensiering

IMPORT AV FALSKE VARER OG TOLLBESLAG

Vår juridiske avdeling har lang erfaring i saker omhandlende piratkopierte produkter og import av falske varer.

Les mer om import av falske varer og tollbeslag