Varemerke

Et varemerke kan være et navn, en logo, et slagord, en kjenningsmelodi/jingle, en animasjon, en lukt eller lyd eller, i noen tilfeller, formen eller utseendet av et produkt.Et varemerke kan være et navn, en logo, et slagord, en kjenningsmelodi/jingle, en animasjon, en lukt eller lyd eller, i noen tilfeller, formen eller utseendet av et produkt. Funksjonen til et varemerke er å identifisere ditt produkt eller din tjeneste, og slik at forbrukere klarer å skille dine varer og tjenester fra andres. Varemerker kan utgjøre store verdier, og det er derfor nødvendig at man sikrer seg enerett til utnyttelsen av denne verdien og slik at ikke andre kan kopiere ditt varemerke og dermed snylte på den innsats som du har lagt ned ved etableringen av varemerket i markedet. Fordelen med registrering av et varemerke er imidlertid også at du kan hindre konkurrenter i å registrere og bruke lignende (forvekselbare) kjennetegn, uavhengig av om det ligger noe illojalt motiv bak konkurrentens valg av kjennetegn.

I tillegg til å bistå med utarbeidelse og oppfølging av strategi for optimal sikring av dine varemerkerettigheter tilbyr vi, blant annet:

  • Forundersøkelser, dvs. vurdering av registrerbarhet og risiko, før man tar et varemerke i bruk eller går i gang med registreringsprosess
  • Utarbeidelse og innlevering av varemerkesøknader i Norge og internasjonalt
  • Porteføljehåndtering
  • Overvåking for å avdekke konkurrenters forsøk på å registrere eller bruke varemerker som ligner ditt varemerke
  • Konflikthåndtering
  • Rettslige prosesser
  • Utarbeidelse av lisensavtaler
  • Bistand ved import av falske varer

Kontakt oss