PORTEFØLJEHÅNDTERING

En bedrifts portefølje av immaterielle rettigheter inneholder vital informasjon om selskapets verdier.En bedrifts portefølje av immaterielle rettigheter inneholder vital informasjon om selskapets verdier. Vi bistår våre klienter med håndtering og oppfølging av porteføljen, og sørger for at denne blir forvaltet og administrert på beste måte for innehaver. Vi holder oversikt over alle løpende frister, sørger for at rettighetsoverdragelser blir registrert og samarbeider med klient om restrukturering og konsolidering av porteføljen. Vi identifiserer behov og håndterer nødvendige endringer slik at porteføljen samsvarer med klientens strategi for utnyttelse av de immaterielle verdiene. Vi tilbyr også overvåkingstjenester for å avdekke konkurrenters forsøk på å registrere eller bruke varemerker, designer, teknologi og andre frembringelser som krenker våre klienters immaterielle rettigheter, og som kan utgjøre en trussel mot disse rettighetene under klientens portefølje.

Kontakt oss