Patent

Et patent sikrer dine rettigheter til din oppfinnelse. Et patent gir patenthaver rett til å hindre andres kommersielle utnyttelse av oppfinnelsen og bidrar til sikring av egen produksjon og salg av teknologi, eller utlisensiering.Et patent sikrer dine rettigheter til din oppfinnelse. Et patent gir patenthaver rett til å hindre andres kommersielle utnyttelse av oppfinnelsen og bidrar til sikring av egen produksjon og salg av teknologi, eller utlisensiering. Patenter utgjør i mange tilfeller den mest verdifulle eiendelen av et selskaps verdi. Det er derfor helt nødvendig å ha en bevisst strategi til sikring av selskapets teknologi slik at man sikrer seg enerett til utnyttelsen av denne verdien og hindrer at andre kopierer din oppfinnelse og dermed snylter på den kostnadsintensive FoU innsats som du har lagt ned ved utviklingen av teknologien.

Vårt team av høyt kvalifiserte patentrådgivere dekker alle tekniske fagområder og står til din tjeneste for å sikre dine rettigheter i nært samarbeid med deg i lys av dine forretningsmessige behov og økonomi. Våre patentrådgivere er alle Europeiske patentfullmektiger som er internasjonalt engasjerte og både deltar i og følger nært utviklingen innen IPR i hele verden.

I tillegg til å bistå med utarbeidelse og oppfølging av strategi for optimal sikring av dine patentrettigheter tilbyr vi, blant annet:

  • Freedom-to-operate, inkludert forundersøkelser for å kartlegge eksisterende rettigheter og identifisering av risiko for patenterbarhet
  • Forundersøkelser, kartlegging av eksisterende rettigheter og identifisering av risiko for patentinngrep, vurdering av patenterbarhet for egen oppfinnelse før man går i gang med utarbeidelse av patentsøknad
  • Utarbeidelse og innlevering av patentsøknader i Norge, EPO, og internasjonalt
  • Overvåking for å avdekke konkurrenters patenteringsaktivitet og avsløre tekniske løsninger som ligner din egen
  • Porteføljehåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Rettslige prosesser
  • Utarbeidelse av lisensavtaler
  • Generell og strategisk rådgivning

Kontakt oss