Opphavsrett

Opphavsretten har vært i sterk endring på grunn av utviklingen av digital teknologi som gjør spredningsmulighetene uendelig annerledes enn de var noen år tilbake.Opphavsretten har vært i sterk endring på grunn av utviklingen av digital teknologi som gjør spredningsmulighetene uendelig annerledes enn de var noen år tilbake. Internett og bruk av sosiale medier har gjort det vanskeligere for opphavsmenn å kontrollere bruk av egne verk, både hva gjelder musikk, film, bilder eller tekst.

Man kan ikke registrere opphavsrett i Norge, men rettighetene kan likevel kommersialiseres og håndheves på samme måte som for de industrielle rettighetene (patent, design og varemerke). Vi bistår våre klienter med ulike opphavsrettslige problemstillinger, blant annet innenfor underholdnings- og musikkbransjen, og har god erfaring både med håndtering av konfliktsaker, lisensiering og andre typer avtaler.

Kontakt oss