Markedsføringsrett

I tillegg til regelverket rundt de immaterielle rettighetene (patent, varemerke, design, opphavsrett) inneholder markedsføringsloven forbud mot etterligning av en annens produkt og handlinger som for øvrig er i strid med god forretningskikk.I tillegg til regelverket rundt de immaterielle rettighetene (patent, varemerke, design, opphavsrett) inneholder markedsføringsloven forbud mot etterligning av en annens produkt og handlinger som for øvrig er i strid med god forretningskikk. Markedsføringsloven kan gi vern også i de tilfellene der man ikke har oppnådd industrielle rettigheter til et produkt, forutsatt at man kan bevise en bevisst etterligning hos tredjepart og at handlingen fremstår som en urimelig utnyttelse av ens egen innsats. Våre advokater har omfattende erfaring med slike saker og bistår både nasjonale og internasjonale klienter med rettslige vurderinger og prosesser knyttet til markedsføringsloven.

Kontakt oss