LISENSIERING

Lisensiering er en nyttig måte for effektivisering og kommersialisering av immaterielle rettigheter. En lisensavtale gir en tredjepart rett til kommersiell utnyttelse av et beskyttet patent, varemerke, design eller opphavsrettslig beskyttet materialeLisensiering er en nyttig måte for effektivisering og kommersialisering av immaterielle rettigheter. En lisensavtale gir en tredjepart rett til kommersiell utnyttelse av et beskyttet patent, varemerke, design eller opphavsrettslig beskyttet materiale og vil i mange tilfeller kunne innebære stor økonomisk gevinst både for lisensgiver og lisenstager. Det er mange måter å utforme en lisensavtale, avhengig av rettigheten som skal lisensieres ut eller omfanget av den tiltenkte bruksretten for lisenstager. Vi bistår med utarbeidelse av lisensavtaler omhandlene teknologi, varemerker, design og opphavsrettigheter, og samarbeider med våre kunder for å komme frem til den beste lisensordningen for denne bedriftens langsiktige mål.

Kontakt oss