KONFLIKTER OG RETTSLIGE PROSESSER

Fordi immaterielle verdier ofte utgjør hovedverdien i et selskap trenger man den beste ekspertise på sin side dersom konkurrenter eller andre krenker ens rettigheter.Fordi immaterielle verdier ofte utgjør hovedverdien i et selskap trenger man den beste ekspertise på sin side dersom konkurrenter eller andre krenker ens rettigheter. Våre advokater og patentrådgivere er eksperter i å analysere potensielle krenkelser av immaterielle rettigheter, produktetterligning og illojal opptreden knyttet til andres frembringelser. I motsetning til alminnelige advokatfirmaer besitter Bryn Aarflot betydelig kompetanse innenfor alle tekniske disipliner, og gjennom samarbeid på tvers av våre fagområder kan vi derfor tilby våre kunder unik kompetanse innen håndheving av alle typer immaterielle rettigheter.

Vi har lang erfaring med å håndtere rettslige konflikter både nasjonalt og internasjonalt, og bistår våre kunder både i administrative prosedyrer, utenomrettslig tvisteløsning og saker for domstolene.

Kontakt oss

Her kan du lese om noen av de siste konfliktsakene vi har vært involvert i.