IPR-strategi

Det brukes store ressurser på å utvikle og etablere nye produkter, eller sikre eksisterende markedsposisjoner. Man utvikler kanskje en teknisk nyvinning, kaprer markedsandeler under et nytt varemerke eller får salgssuksess med en ny designDet brukes store ressurser på å utvikle og etablere nye produkter, eller sikre eksisterende markedsposisjoner. Man utvikler kanskje en teknisk nyvinning, kaprer markedsandeler under et nytt varemerke eller får salgssuksess med en ny design. Mange glemmer imidlertid å ta de nødvendige skritt for å sikre seg enerett til slike oppfinnelser, designer eller varemerker. Enda flere mangler en klar strategi for sikring og utnyttelse av rettigheter til de immaterielle verdiene som skapes. Immaterielle rettigheter vil i mange tilfeller utgjøre hoveddelen av selskapsverdien, men likevel er det bare en brøkdel av norske og nordiske virksomheter som har en skriftlig nedfelt IPR-strategi, forankret i forretningsplanen.

Med IPR-strategi menes en bevisst holdning til identifisering, sikring og forvaltning av immaterielle verdier, samt utnyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter. En IPR-strategi bør også inneholde retningslinjer for hvilke konkurranse- og risikoanalyser man bør foreta for å sikre markedsandeler og økonomisk vekst. Bryn Aarflots team har omfattende teknisk, juridisk og kommersiell erfaring, og bistår klienter med å finne frem til den IPR-strategien som passer best for dette selskapets langsiktige mål.

En god IPR-strategi er avgjørende for å realisere verdien av de immaterielle verdiene som skapes, og Bryn Aarflot vil være din samarbeidspartner for å nå dette målet.

Kontakt oss