IP DUE DILIGENCE

Patenter, varemerker, design og know-how er ofte den viktigste eiendelen og verdien til et selskap.Patenter, varemerker, design og know-how er ofte den viktigste eiendelen og verdien til et selskap. For investorer og ved finansielle transaksjoner er en analyse av et selskaps intellektuelle eiendeler særdeles viktig for å sikre investeringer og redusere risiko. Analysen omfatter en kartlegging av rettigheter, og vurdering av styrker, muligheter og trusler ved selskapets beskyttelse av teknologi og know-how.

Vårt erfarne tverrfaglige team av patentrådgivere og advokater sikrer strukturert kartlegging, gjennomføring, analyse og vurdering av både enkle og komplekse oppdrag i nært samarbeid med kunden.

Kontakt oss