FREEDOM TO OPERATE

Hva er ditt spillerom? Har du ”Freedom to Operate”? Andres immaterielle rettigheter kan skape effektive hindre for din utnyttelse av oppfinnelser, estetiske frembringelser og navn. Bryn Aarflots team bistår med forundersøkelser av patent, design og varemerkerHva er ditt spillerom? Har du ”Freedom to Operate”? Andres immaterielle rettigheter kan skape effektive hindre for din utnyttelse av oppfinnelser, estetiske frembringelser og navn. Bryn Aarflots team bistår med forundersøkelser av patent, design og varemerker for å vurdere risiko ved lansering og bruk og muligheter for sikring av rettigheter. Vi samarbeider med våre klienter for å avklare eventuelle konflikter, utarbeide og tilpasse søknader for å sikre best mulig beskyttelse, og dermed skape grunnlag for videre utvikling, investering og økonomisk vekst.

Vi har et bredt internasjonalt nettverk og lang erfaring med konfliktavklaring, søknadsinnlevering og –behandling, både i Norge og utlandet.

Kontakt oss