Domenenavn

Riktig domenenavn kan ha stor kommersiell betydning, da mye av dagens handel foregår over internett.Riktig domenenavn kan ha stor kommersiell betydning, da mye av dagens handel foregår over internett. I kjølvannet av dette har flere kommersielle aktører også opplevd at deres navn eller varemerke har blitt registrert som domenenavn av tredjeparter som ikke har annen kommersiell interesse i domenenavnet enn å selge dette videre eller stanse rettmessig eier av navnet å bruke dette som domenenavn.

Registrering av domenenavn gir i seg selv ikke juridiske rettigheter til navnet, og for å sikre sitt navn på best mulig måte bør man derfor sørge for varemerkeregistrering i tillegg til domeneregistrering. Videre er det viktig at man foretar forundersøkelser av det navnet man ønsker å bruke som domenenavn eller varemerke før man går i gang med registrering eller oppkjøp av domener.

Vi har god erfaring med å vurdere rettslig risiko ved valg av varemerker og domenenavn forut for registrering, og bistår klienter med å sikre rettigheter til varemerket eller domenenavnet de ønsker å gå videre med. Vi bistår også i konflikter i form av nasjonale eller internasjonale tvisteløsningsprosesser eller rettslige prosesser knyttet til domenenavn.

Kontakt oss