Design

Det gjøres store investeringer for å skape unike design som skiller dine produkter fra konkurrenters, og denne innsatsen bør også sikres med designregistrering.Det gjøres store investeringer for å skape unike design som skiller dine produkter fra konkurrenters, og denne innsatsen bør også sikres med designregistrering. I enkelte tilfeller kan designen ha større verdi enn teknikken som er benyttet i produktet, og være det som gir produktet den etterlengtede x-faktoren. Med designbeskyttelse mener man beskyttelse av utseendet eller formen til et produkt, men man kan også registrere kun deler av et produkt, ikke-fysiske gjenstander som websider, ornamenter eller hele interiørmessige arrangement som for eksempel et kaféinteriør.

Det er et økende internasjonalt fokus på designbeskyttelse og med det økende antall registrerte design er det også viktig at man selv foretar undersøkelser i markedet før man setter i gang produksjon og markedsføring av egen design. En designregistrering gir objektivt etterligningsvern, hvilket betyr at man ikke behøver å bevise bevisst kopiering hos tredjepart, men kun om de to produktene ligner på hverandre.

I tillegg til å bistå med utarbeidelse og oppfølging av strategi for optimal sikring av dine designrettigheter tilbyr vi, blant annet:

  • Forundersøkelser, dvs. vurdering av registrerbarhet og risikoer, før man tar en design i bruk eller går i gang med registreringsprosess
  • Utarbeidelse og innlevering av designsøknader i Norge og internasjonalt
  • Porteføljehåndtering
  • Overvåking for å avdekke konkurrenters forsøk på å registrere eller bruke varemerker som ligner ditt varemerke
  • Konflikthåndtering
  • Rettslige prosesser
  • Utarbeidelse av lisensavtaler
  • Bistand ved import av falske varer

Kontakt oss