AVTALER

I forbindelse med utnyttelse og kommersialisering av rettigheter kan det være nødvendig med underliggende avtaler som sikrer at ikke hemmeligholdte teknologier eller know-how misbrukes eller videreformidles til tredjeparterI forbindelse med utnyttelse og kommersialisering av rettigheter kan det være nødvendig med underliggende avtaler som sikrer at ikke hemmeligholdte teknologier eller know-how misbrukes eller videreformidles til tredjeparter. Videre er det viktig å ha avtaler som sikrer samarbeid og utnyttelse av teknologi, produkter eller verk som skapes. Vi gir kontraktrettslig bistand i forbindelse med immaterielle verdier, blant annet FoU-avtaler (Forskning og Utvikling), samarbeidsavtaler, NDA-avtaler (Non-Disclosure), produksjonsavtaler, lisensierings- og teknologioverføringsavtaler, franchiseavtaler, artistavtaler, managementavtaler, forlagsavtaler, m.m.

Kontakt oss