Sagen som kan begrense omfanget av oljeulykker

20. april 2010 skjedde det som ikke skulle skje. Oljeplattformen Deepwater Horizon eksploderte i Mexicogolfen og 11 mennesker mistet livet.


Flere tusen tonn olje strømmet ut i havet og nådde kysten sørvest i USA. Den gangen fantes det ingen sag som kunne kutte løs plattformen og stoppe oljelekkasjen. Det ønsket selskapet 1Diamond å gjøre noe med.

 

 

Oljeulykken i Mexicogolfen er det største uforutsette oljeutslippet i oljeindustriens historie. Eksplosjonen på oljeplattformen Deepwater Horizon førte til at olje strømmet ut fra borehullet i 87 dager. Den største utfordringen var å få kuttet løs og flyttet plattformen slik at man kunne stenge brønnen. Men ettersom det ikke eksisterte noe verktøy som kunne det, tok det tre-fire måneder før oljelekkasjen ble stanset. Da hadde totalt 4,9 millioner fat olje rent ut i havet.

ONE DIAMOND EDIT v3.00_00_37_22.Still003

– Jeg kan vel gå så langt som å si at dersom sagen Barracuda hadde vært tilgjengelig i 2010 kunne man spart fryktelig mye tid og penger, for ikke å snakke om reduserte miljøskader, forteller Harald Ramfjord, president i 1Diamond LLC og 1Diamond AS.

ONE DIAMOND EDIT v3.00_00_48_23.Still005

Barracuda – verdens beste fjernstyrte kutteverktøy

Kort fortalt er Barracuda en sag, men den er også et resultat av mange års utvikling for å lage det beste fjernstyrte kutteverktøyet i verden. I sommer blir den første Barracuda-sagen til 1Diamond installert på offshore-fartøy, for å kunne begrense skaden om  lignende tragiske oljeulykker finner sted igjen. Med en sag som Barracuda tilgjengelig på en båt som er offshore, reduseres responstiden betraktelig dersom en ulykke er ute.

– Hvis maskinen ligger på land kan det ta opp til 24 timer å nå frem med hjelpen. Er den derimot på en båt som er offshore, er hjelpen plutselig 6-8 timer unna, forteller Ramfjord.

ONE DIAMOND EDIT v3.00_00_24_03.Still002

Krevende bransjer trenger høyteknologisk utstyr

Olje- og gassindustrien har som mål å utvinne mest mulig olje og gass, men de har ikke hatt det nødvendige utstyret tilgjengelig dersom en ulykke oppstår. Barracuda-sagen kan både lette arbeidet offshore, men også brukes i en uforutsett nødsituasjon. Fremover sikter 1Diamond også mot verdensrommet.

– Forskningen i verdensrommet trenger også kutteverktøy. I tillegg trener NASA i vann der vi kan bidra med nødvendig teknologi, sier Ramfjord.

Behovet for en maskin som kunne kutte i stål dypt nede på havbunnen oppstod på slutten av 1990-tallet. 1Diamond var og er fortsatt det eneste selskapet som utvikler slike type maskiner, og Barracuda-sagen de lanserer i sommer skal kunne kutte ned til 3000 meters dyp.

– Se for deg at du sitter i et fly på 10 000 fot og du skal kutte et rør som er 30 cm bredt nede på bakken. Det samme gjelder når man skal operere på 3000 meters dyp. Med slike bilder er det lettere å forestille seg hvilke utfordringer vi har stått ovenfor, forteller Ramfjord.

Bryn Aarflot er med på laget

For 1Diamond, som er et amerikanskeid selskap, har det aller viktigste vært det solide samarbeidet mellom Bryn Aarflot og amerikanske patentingeniører og –kontorer.

– Vi har greid å få Bryn Aarflot til å samarbeide med vårt patentkontor i Texas. Det kan være utfordrende å få patentkontorer over landegrenser til å samarbeide, men i vårt tilfelle har det fungert strålende, mye takket være god innsats fra Bryn Aarflot, sier Ramfjord.

Patentingeniør og partner i Bryn Aarflot, Jon Heggstad, skryter også av samarbeidet med både 1Diamond og amerikanske patentkontorer.

– Vi har jobbet sammen med 1Diamond i flere år og det fungerer godt fordi vi kjenner og utfyller hverandre. For å gi kunden gode løsninger og riktige råd, er det viktig at også de amerikanske samarbeidspartnerne kjenner til og forstår teknologien. USA er et viktig marked der patenter har høy anerkjennelse og er viktige for dokumentering av innovasjon, forteller Heggstad.

For nøkkelordet i 1Diamonds arbeid er nettopp innovasjon. Som eneste utvikler av maskinene de produserer er det viktig med juridisk rådgivning, ikke bare i patentarbeidet, men også i arbeidet med å lansere høyteknologiske maskiner i et kommersielt marked.

– Hvilke maskiner det er mulig å kommersialisere og ikke, er noe Bryn Aarflot hjelper oss å finne ut av. De hjelper oss til å se om en idé har noen hensikt, eller om det er noe vi skal bruke mindre tid på, forteller Ramfjord.

Heggstad setter pris på å jobbe med prosjekter der de stadig støter på spennende problemstillinger.

– Ikke minst er det spennende å jobbe med kreative mennesker som ikke setter grenser for hva det er mulig å få til, sier Heggstad.

Reisen fortsetter

I dag er 1Diamond i ferd med å utvikle to store maskiner, hvorav den ene er en maskin som skal bidra til å fjerne store betongplattformer som ble installert i Nordsjøen for mange år siden. Den første plattformen skal fjernes allerede neste år. Selskapet utvikler også en maskin som skal kutte opp skip som havarerer i havet slik at de kan fjernes fra havbunnen. Og Bryn Aarflot blir med videre på reisen, forteller Ramfjord.

– Vi utvikler teknologien utfra behovet. Vi vet at oljeindustrien kommer til å gå dypere og dypere i årene som kommer og da følger vi på med vårt utstyr, som også kan forhindre de enorme oljeutslippene vi har sett tidligere. Den reisen fortsetter vi sammen med Bryn Aarflot.