Piratkopiprodukter – en kjempenæring

Omsetningen i internasjonal kriminalitet utgjør mer enn det dobbelte av oljefondet. Handel med piratkopiprodukter er den desidert største kriminelle «næringen, foran blant annet narkotika- og menneskehandel.


Dette illustrerer viktigheten av myndighetstiltak som www.velgekte.no, samt betydningen av at rettighetshavere har fokus på, og følger opp saker med ulovlige piratkopiprodukter. Som medlemmer i Norwegian Anti Counterfeit Group (www.nacg.no)er vi i Bryn Aarflot vel egnet til å bistå små og store rettighetshavere i saker som omhandler piratkopiprodukter.

Les mer i Aftenpostens artikkel her.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.