Nyheter


Ny adresse for post

Stortingsgata 8
0161 Oslo

Les mer

Hvordan arrangere lovlige konkurranser og utlodninger i sosiale medier

I kampen om kundens oppmerksomhet og anseelse florerer mer eller mindre kreative konkurransevarianter i sosiale medier. Selv om det ikke virker slik er det en rekke regelverk som må overholdes når man arrangerer konkurranser på internett. Både det sosiale mediets eget reglement og norsk lov legger en rekke begrensninger på den næringsdrivende.

Les mer

Manuduksjon i patent- og varemerkerett

Bryn Aarflot inviterer til manuduksjon i patent- og varemerkerett tirsdag 24. april klokken 17.00, i våre lokaler i Stortingsgata 8, med temaet: Registreringsvilkår i varemerkeretten.

Les mer

life science

Bryn Aarflots life science-team

Å bidra til innovasjon innen life science-sektoren er et av Bryn Aarflots fokusområder. Vårt life science-team består patentrådgivere og jurister med bred erfaring innen denne sektoren – les mer om teamet her!

Les mer

COLOURBOX31441791_1920x1080

Patentering i legemiddelindustrien er full av utfordringer – men nødvendig

Tenk deg at du driver et legemiddelfirma. Dere har fått en idé til en ny vaksine, og leverer inn en patentsøknad. Med det samme begynner en veldig viktig klokke å telle ned. Selv om patentet så langt bare har blitt søkt om har du nøyaktig 20 år igjen til det kommer til å gå ut på dato. Når det skjer blir det fritt frem for alle andre å kopiere, produsere og selge vaksinen din. Derfor er det viktig at du tjener inn utviklingskostnadene før patentet løper ut.

Les mer