Nyheter


axichem_1920x1080

Hva har bunnstoff til felles med fuglefôr?

Av alle utfordringer menneskeheten står overfor de kommende årene, kommer bakterienes antibiotikaresistens høyt opp på listen. Da er det ikke rart at selskaper med smarte ideer som løser bakterieproblematikken har en lønnsom fremtid.

Les mer

Ostepop uten footer

Næringslivets Konkurranseutvalg avviser at Maaruds ostepop er en ulovlig produktetterligning

Bryn Aarflot v/ Mikkel Lassen Ellingsen og Trine Greaker Herzog har bistått Maarud AS som var klaget inn for Næringslivets Konkurranseutvalg grunnet påstått produktetterligning og brudd på god forretningsskikk. Hele utvalgets uttalelse kan leses under:

Les mer

Falske fakturaer

Vi har med jevne mellomrom advart om falske fakturaer angående patent-, varemerke- og designregistreringer. Vi gjør det igjen da det stadig dukker opp slike saker.

Les mer

shutterstock_326465078_jetpack-office-success

Når bør du registrere ditt varemerke?

Alle næringsdrivende har minst ett varemerke av betydning. Ofte er det snakk om navnet på virksomheten din, navnet på produktet eller tjenesten du leverer, et slagord, eller en logo du har utviklet. Det er varemerket eller brandet ditt som identifiserer deg i markedet og skiller deg fra dine konkurrenter, og for de som lykkes kommersielt er det ofte knyttet store verdier til varemerker.

Les mer

Storstilt skryt i 2018-kåringen til IAM Patent 1000

Som det eneste norske firmaet som er rangert på topplistene både for «Prosecution» og «Litigation and Transactions», får Bryn Aarflot – «a veritable IP emporium» – storstilt skryt i 2018-kåringen til IAM Patent 1000.

Les mer