Mennesker

I kraft av vår brede og solide kompetanse innenfor skjæringspunktet mellom jus, innovasjon, form og teknikk, kan vi tilby et komplett tilbud av IPR-tjenester. Vi er stolte av våre høyt kvalifiserte medarbeidere, som omfatter europeiske patentfullmektiger innenfor alle tekniske fagområder, advokater og advokatfullmektiger med immaterialrett som spesialfelt, samt dyktige administrative medarbeidere.Ledelse


Patent


Juridisk


Administrasjon


Ledig stilling