Manuduksjon i patent- og varemerkerett

Bryn Aarflot inviterer til manuduksjon i patent- og varemerkerett tirsdag 24. april klokken 17.00, i våre lokaler i Stortingsgata 8, med temaet: Registreringsvilkår i varemerkeretten.


Påmelding sendes til mle@baa.no. Da vi har et begrenset antall plasser anbefaler vi å være tidlig ute. Vi håper å se deg til hyggelig servering og høyst eksamensrelevant repetisjon.