norsafe-feature-1

Livredderne

Livbåtene deres kan bety forskjellen på liv og død for kundene. Tøff konkurranse i en nisjebransje gjorde at Norsafe ønsket å patentere utstyret sitt.


Generasjonsbedriften Norsafe har over hundre års erfaring med å selge sikkerhet til sjøs gjennom å produsere livbåter og rescuebåter.

–Vi pleier å si at vi ikke produserer livbåter, men utvikler sikkerhet til sjøs, forklarer markedssjef i Norsafe-gruppen, Arild Hansen.

Han synes det er en svært meningsfull jobb.

–Livbåter redder i gjennomsnitt 1400 menneskeliv per år. Det ligger i ryggmargen vår at utstyret vi produserer kan utgjøre forskjellen på liv og død. Derfor er testing og kvalitetssikring av båtene og utstyret spesielt viktig for oss.

Den største markedsandelen har de i Nordsjøen, på om lag 55- 60 prosent på norsk sektor. I løpet av  de 111 årene Norsafe har eksitert, har de produsert mer enn 26.000 båter, og er nå verdens største produsenter av denne typen utstyr.

Tøff konkurranse

”Lifeboatbuilder since 1903” er et av slagordene til Norsafe, som er en familieeid bedrift.  I dag leverer de konvensjonelle livbåter som låres ned i vannet ved hjelp av en vaier, Fritt-fall livbåter, som droppes ned på vannet og Rescue-båter, såkalte  ”mann over bord ”-båter, som brukes til å redde folk som har falt i vannet. I tillegg har Norsafe de siste 20 årene levert båter til politi og forsvar. Andre spesialbåter de leverer er arbeidsbåter, til bruk ved seismiske operasjoner, fiskeoppdrett og lignende. Davit-systemene er det også Norsafe som står bak. Enkelt forklart er det stålkonstruksjonene som brukes til å få livbåtene ut på vannet fra båt eller plattform.

Hansen forteller at spesialisering innen livbåter er en nisje, men at konkurransen likevel er tøff.

–Derfor er det viktig at vi sikrer de produktene vi har brukt mye tid, ressurser og penger på å utvikle. Vi ville ikke sett vårt produkt kopiert hos en konkurrent.

Norsafe startet sitt samarbeid med Bryn Aarflot i 2008, da de ønsket å patentere en egendesignet livbåtkrok. Nå kan Norsafe og Bryn Aarflot se tilbake på seks års samarbeid.

–For oss var det viktig å bruke noen som er spesialisert på dette. God service og god oppfølging har vært noen av grunnene til at vi har vært så fornøyd med Bryn Aarflot. Vi opplever at våre interesserer er godt ivaretatt, og det er en god følelse.

norsafe-feature-2

Bryn Aarflot har samarbeidet med Norsafe  for å vurdere om andre selskapers rettigheter kan være en trussel for dem. Norsafe og Bryn Aarflot har diskutert strategier med både aktiv og passiv bruk av IPR for å hindre at de får problemer med andre selskapers rettigheter, og for å hjelpe Norsafe til å vinne i konkurranse med andre selskaper uten en ødeleggende priskrig.

–Bryn Aarflot ønsker å tilby en opplevelse av at IPR ikke trenger å være så komplisert, sier CEO i Bryn Aarflot, Kristine Aarflot.

–Vi tilbyr kundene fleksibel og forretningsmessig rådgivning som ikke nødvendigvis ender opp i registrering av rettigheter, men som bidrar til at kunden får et bevisst forhold til hvordan IPR kan utnyttes som et konkurransefortrinn.

Bryn Aarflot tilbyr kundene team bestående av både spesialiserte patentrådgivere og advokater med prosesserfaring, og et unikt tilbud av tjenester innenfor IPR.

Ser mot Norge

Hansen forteller at Norsafe ønsker å være kompromissløse når det gjelder sikkerhet, kvalitet og funksjonalitet.

–Enkelte produsenter er ikke villige til å betale for det vi mener er en trygg båt må koste.

Men i offshoreprosjekter setter man derimot sikkerhet meget høyt, i følge Hansen.

–Det er gledelig å se at vi har fått en ”look to Norway”-effekt, hvor det strenge regelverket vi har i norsk sektor nå også blir implementert flere andre steder i verden.

Bryn Aarflot har bistått Norsafe med å beskytte konkurransefortrinnene deres ved planmessig sikring av Norsafe’s IPR, som anses som formålstjenlig for bedriften, spesielt med patentering av teknologi, funksjoner og utstyr til båtene.

–Når alt annet svikter er livbåten det eneste du har å stole på. Det er den siste skansen. Derfor er det viktig at den er gjennomtestet og dimensjonert  til å tåle langt mer enn den faktisk skal gjennomgå, forklarer Hansen.

Kristine Aarflot i Bryn Aarflot mener Norsafe er en spennende norsk kunde fordi de kontinuerlig driver produktutvikling og produkttilpasninger til sine kunder.

–De er aktive innenfor IPR og opererer i et internasjonalt miljø. Som kunde konfronterer de Bryn Aarflot med et bredt spekter av problemstillinger relatert til IPR.