Bryn Aarflot medlem i Oslo Cancer Cluster!

Bryn Aarflot fortsetter satsingen innen Life Science og vi har nylig blitt medlem i Oslo Cancer Cluster.


Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge i Oslo-regionen som er dedikert til kreftbehandling og diagnostikk. Klyngen har status som én av ni Norwegian Centres of Expertise (NCE). Oslo Cancer Cluster vil omgjøre kreftforskning i verdensklasse til ny kreftmedisin og behandling, og sikre kreftpasienter raskere tilgang til ny behandling og diagnostikk.

Vi gleder oss til samarbeidet og til å være tilstede for alle aktørene i klyngen som trenger råd og bistand knyttet til IP (Intellectual Property).
Les mer angående samarbeidet her.

Ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Vårt Life Science team – Arne Lund Kvernheim, Marianne Weiby Wulff, Live Marie Hansen, Hanne Bonge-Hansen, Anna-Lena Carlsson Orrenius:

Arne-Lund-Kverheim  marianne  live placeholder ProfilePicture_Anna-Lena

 

 

Kontakt