Bryn Aarflot etablerer seg i Forskningsparken!

Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. 240 selskaper og nærmere 2400 personer har sin daglige arbeidsplass her. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter danner et innovativt og spennende miljø.


Aktivitetene i bedriftene/klyngene/nettverkene i Forskningsparken vil generere immaterielle verdier som må håndteres på en måte som

  • Skaper tillit blant de som jobber sammen
  • Styrker den kommersielle utnyttelsen av resultatene
  • Reduserer risiko for konflikter

Bevisst holdning til IP øker sjansene for å lykkes kommersielt og minimerer risikoen for tap.

Vi i Bryn Aarflot brenner for innovasjon og kunnskapsbasert næring. Med det mål å bidra til verdiskaping i Norges mest kunnskapsintensive område har vi nå etablert oss med kontorplass i Forskningsparken. Her vil vi være tilstede for alle som trenger råd og bistand knyttet til IPR, enten det gründere, start-ups eller allerede etablerte bedrifter.

Vi vil være tilgjengelig i Forskningsparken hver tirsdag og kan ellers møte på kort varsel.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.