Bryn Aarflot bistod Intervet International med å vinne klagesak

Bryn Aarflot har bistått Intervet Internation BV med å vinne en klagesak mellom Intervet (innklaget) og Pharmaq AS (klager).

Pharmaq valgte å innklage Patentstyrets avgjørelse om å oppheve norsk patent nr. 333242 etter en innsigelsesprosess iverksatt av Intervet representert ved Bryn Aarflot.


Patentet omhandlet en vaksine mot pankreassykdom i fisk. Intervet argumenterte at patentkravene ikke innehadde nyhet i lys av en muntlig presentasjon. Patentstyret bestemte som en del av patenterbarhetsvurderingen under innsigelsesprosessen at det var uklart om det fantes tilstrekkelig bevis for at presentasjonen hadde blitt presentert og var allment tilgjengelig før inngivelsesdato.

Klagenemda konkluderte med at beviset var tilstrekkelig. De avslo klagen og patentet forblir opphevet.

Les mer på våre engelske sider.

Om du ønsker mer informasjon kan du også ta kontakt med en av våre rådgivere:

Arne Lund Kvernheim    Marianne Weiby Wulff    Live Marie Hansen

Kontakt oss