Beskytt oppfinnelsen din tidlig

Det skjer mye spennende innen legemiddelutvikling i Norge for tiden. Og i den forbindelse, les innlegget til Marianne Weiby Wulff og Hanne Bonge-Hansen publisert i Life Science bilaget vedlagt Aftenposten 8. februar.


Aktørene er mange; alt fra store, internasjonale selskaper til små biotekbedrifter, universitetsmiljøer, nye oppstartsgrupper og samarbeid i ulike klynger. Det er forsking innen et bredt spekter – fra forbedring av eksisterende legemidler, nye anvendelser og til nyskapning på områder som antibiotikaresistens, immunterapi og presisjonsterapi – det formelig bobler av innovasjon. Som medlem av Oslo Cancer Cluster, og med fast tilstedeværelse i Forskningsparken, befinner patentbyrået Bryn Aarflot seg sentralt der mye ny forskning innen behandling og diagnostikk skjer. –Det er interessant å se hvordan gode ideer og samarbeid i klynger kan legge grunnlaget for helt nye behandlingsformer mot kreft, sier Marianne W. Wulff, patentrådgiver i Bryn Aarflot.

Men skal ideen kunne utvikle seg til en dag å bli et ferdig legemiddel, er det viktig å beskytte den helt fra starten. Prosessen frem mot et markedsklart legemiddel er tidkrevende og kostbar; den kan ta 10-25 år og koste opp mot flere hundre millioner kroner. I løpet av denne tiden vil det for de fleste firmaer være nødvendig å involvere en rekke samarbeidspartnere i forbindelse med for eksempel utvikling, biologisk testing og større studier. Da er det ekstra viktig med beskyttelse av de immaterielle verdiene og å ha ryddighet angående eierskap.

Med god patentbeskyttelse oppnås også tryggheten som kan være nødvendig for å få investorer med på laget. For å sikre søkeren de nødvendige rettighetene på både kortere og lengre sikt er det viktig å gå frem på en gjennomtenkt måte, og å ha en forretningsstrategi som også inkluderer en strategi for de immaterielle verdiene. Det vil derfor være gunstig å involvere et patentbyrå med lang erfaring og riktig kompetanse innen området, allerede på et tidlig tidspunkt i prosessen. I Bryn Aarflot jobber IP-eksperter innen life science, som kan hjelpe din forskningsgruppe med en IP-strategi, og med å sikre rettigheter i prosessen fra ide til ferdig produkt eller til ny terapeutisk behandling. –Jo tidligere vi blir involvert, jo bedre kan vi hjelpe til med å lage en strategi for å forvalte verdiene og redusere risiko, forklarer Wulff. – Vi hjelper dere gjerne!

Se også, innovasjonogforskning.no.

Kontakt