Årets første sak for Næringslivets Konkurranseutvalg

Vår advokat Celine Varmann Jørgensen førte årets første sak for Næringslivets Konkurranseutvalg, og vant frem på vegne av en internasjonal klient i en sak vedrørende påstått ulovlig kopiering av produktdesign.


Utvalget uttalte bl.a. at man i medhold av markedsføringsloven ikke får vern for generiske elementer og tekniske løsninger, samt at variasjonsplikten styres av graden av særpreg i det påstått etterlignede produktet. Les uttalelsen her: http://konkurranseutvalget.no/2018/sak-1-2018-article1346-670.html»